• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

SERVEIS DE TKM ENGINYERIA I CONSULTORIA

 

Redacció de Projectes i Direccions d'obra, Planificació, Gestió, Assessorament....,  Li oferim recolzament professional en totes les fases del seu projecte. Podrà consultar aquí un extracte del nostre catàleg de prestacions.

ENERGIA

 • Certificats d'eficiència energètica d'edificis
 • Instal.lacions d'alta eficiència
 • Plaques solars fotovoltàiques per autoconsum amb  venda a xarxa
 • Calderes de biomassa
 • Instal.lacions centralitzades de calor (District Heating)
 • Centrals de cogeneració
 • Subministre de serveis energètics amb gestió del finançament claus en ma

CONSTRUCCIO

 • Edificacions comercials i industrials
 • Xarxes de suministre d'aigua
 • Sanejament d'aigües
 • Carreteres, camins i vials de servei
 • Projectes d'Impacte Ambiental i establiment de Mesures Correctores
 • Estudis específics de geotècnica, fonamentacions especials i estabilitat de talussos
 • Obres urbanes
 • Camings i zones de lleure

CONSULTORIA

 • Treballs de consultoria per empreses, anàlisi de projectes d'inversió, viabilitat, finançament,..
 • Project i Construct management d'obres i instal.lacions
 • Anàlisi de processos industrials
 • Implantació de sistemes de gestió

 


 

 

Fomentem la cooperació multidisciplinar en diferents camps com l'eficiència energètica, les energies renovables, gestió dels cicles de l'aigua, construccions industrials, benzineres i arees de servei, carreteres, estudis geològics i geotècnics, estabilització de talussos, centres esportius, des del Projecte fins a la planificació i Direcció de l'obra.

Especialistes en Assessoria d'empreses i Project Management de projectes claus en ma. 

 

 

buy zoloft online